system płatności bezgotówkowej

Systemy płatności bezgotówkowej

System pracowniczy

Wydanie indywidualnych kart pre-paid lub włączenie do
systemu dotychczasowych kart pracowniczych umożliwia
wprowadzenie niespotykanych dotąd rozwiązań.
Operator vendingowy może:
• Ustalić preferencyjne ceny dla osób płacących
kartą pracowniczą.
• Przyznać różnym kartom (różnym pracownikom)
różne poziomy subsydiów.
• Objąć dofinansowaniem tylko niektóre produkty
(np. tylko zdrową żywność).

Stworzenie systemu pracowniczego zapewnia wygodę,
kontrolę i bezpieczeństwo:

• Subsydiowanie kwotowe lub określenie ilości transakcji.
• Automatyczne odnawianie limitu subsydiów co miesiąc.
• Możliwość zarządzania kartami pracowniczymi
przez dział kadr zakładu pracy.
• Zastrzeganie kart pracowników.
• Reklamacje na odległość.